ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ

Υποστηρίζουμε τον πελάτη μας σε κάθε τομέα του αστικού δικαίου.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Παριστάμεθα σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού σε κάθε πόλη της Ελλάδας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή εκπροσώπηση του πελάτη μας

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟ

Υποστηρίζουμε τον πελάτη μας σε ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τα ακίνητά τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Για εμάς η μετάφραση δεν είναι μια παράπλευρη εργασία. Έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο τμήμα μεταφράσεων από δικηγόρους ικανούς να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών.